Penghantaran

Polisi Penghantaran

Pusat Borong Baju akan menghantar pesanan pelanggan dalam tempoh 1~4 hari dari tarikh pembayaran jelas dan termaklum. Kebiasaannya, pelanggan akan menerima barangan dalam masa 2 - 7 hari bekerja.
Pihak kami akan memaklumkan tarikh penghantaran akan dibuat melalui e-mail sebaik sahaja pesanan diproses. Bagi kes dimana penundaan penghantaran terjadi(cuti atau sbg), pelanggan akan dimaklumkan tarikh penghantaran sebelum pesanan dibuat. Walaubagaimanapun, kami tidak menjanjikan ketibaan pesanan pelanggan dan bergantung pada pihak POSLAJU.
 
Jika pihak Pusat Borong Baju atas sebarang sebab tidak dapat menepati tarikh penghantaran yang dimaklumkan, kami tidak akan menanggung  sebarang kerugian, kos, kerosakan,cas-cas lain atau sebarang perbelanjaan yang dikeluarkan pelanggan berpunca pada kelewatan itu. Jika pelanggan atau wakil tidak dapat menerima kiriman oleh POSLAJU, pihak POSLAJU akan meninggalkan notis untuk pungutan di pejabat pungutan yang dimaklumkan dalam notis.
 
Untuk menjejaki kiriman pesanan, sila gunakan Tracking ID POSLAJU yang dihantar kepada pelanggan melalui E-mail/Whatsapp/SMS sebaik sahaja pesanan dikirim oleh pihak Pusat Borong Baju. Untuk langkah berjaga-jaga, sila simpan resit/bukti pembayaran untuk setiap pesanan yang dibuat.
 
Bagi kes yang jarang terjadi, dimana produk yang diterima mengalami kecacatan atau kurang atau salah produk, sila hubungi pihak khidmat pelanggan kami di pusatborongbaju@gmail.com.
Gunakan ID Belian sebagai rujukan dalam berkomunikasi dengan pihak khidmat pelanggan kami.
 
Penghantaran akan dibuat mengunakan khidmat POSLAJU.